INTERNETSKI UVJETI ZA @WORK℠

Zadnja izmjena: Studeni, 2019.

JAMČITE I IZJAVLJUJETE DA SKLAPATE OVAJ SPORAZUM U IME TVRTKE ILI DRUGOG PRAVNOG SUBJEKTA TE DA STE U POTPUNOSTI OVLAŠTENI OBVEZATI TAKAV SUBJEKT NA OVAJ SPORAZUM. RIJEČI „VI”, „VAŠ” ILI „KUPAC” U DALJNJEM TEKSTU OZNAČAVAJU TAKAV SUBJEKT.


Ovaj je sporazum između vas i Nino Škuflić, PO Box 902, 52109 Pula, Hrvatska. Riječi „Nino Škuflić”, „nas”, „mi” ili „naše” označavaju Nino Škuflić, PO Box 902, 52109 Pula, Hrvatska. Riječ „platforma“ označava sustav @Work℠.

Neovisno o odjeljku 11.c ili bilo kojem drugom sadržaju ovog sporazuma, ako imate postojeći sporazum s nama za upotrebu platforme, taj se sporazum i dalje primjenjuje na vašu upotrebu platforme i prevladava nad ovim sporazumom.

Određeni pojmovi istaknuti velikim slovima definirani su u odjeljku 12. (Definicije), dok su drugi definirani kontekstom ovog sporazuma.

1. Upotreba platforme
a. Vaša prava korištenja
Podložno uvjetima i odredbama ovog sporazuma, tijekom njegova razdoblja trajanja imate neisključivo i neprenosivo pravo pristupa i upotrebe platforme u svoje interne poslovne svrhe bez mogućnosti podlicenciranja te u skladu s ovim sporazumom. Upotreba platforme ograničena je na korisnike kojima omogućite korisničke račune, a vi ste odgovorni za sve korisnike i njihovo pridržavanje ovog sporazuma te za njihov pristup platformi i korištenje platformom. Točnije, platformu kao uslugu pružamo vama, a ne korisnicima pojedinačno.

b. Korisnički računi
Vaši podaci za registraciju i korisnički račun moraju biti točni i potpuni te ih morate održavati ažurnima. Korisnički računi za platformu namijenjeni su pojedinačnim korisnicima i ne mogu se dijeliti niti prenositi. Sve vjerodajnice za prijavu morate održavati povjerljivima i pristajete odmah obavijestiti nas ako otkrijete neovlaštenu upotrebu svojih računa ili vjerodajnica za prijavu. Kao što je opisano u dokumentaciji, različite vrste korisničkih računa za platformu imaju različita dopuštenja (npr. administratorski račun) i ne možete odobriti korisnicima dopuštenja više razine od onih dopuštenih za njihovu vrstu korisničkog računa.

Prijava putem Google korisničkih računa zaobilazi potvrdu u dva koraka na sustavu @Work℠ te ste isključivo vi odgovorni za sigurnost vašeg Google računa, ujedno i vašeg korisničkog računa na sustavu @Work℠. Preporučujemo da na svojem Google računu postavite potvrdu u dva koraka kako bi povećali sigurnost svojeg Google računa te samim time sigurnost sustava @Work℠. Ne odgovaramo ako zbog vaših loših sigurnosnih postavki na vašem Google računu, sustav @Work℠ bude ugrožen ili izložen sigurnosnim rizicima. Informacije o uključivanju potvrde u 2 koraka na svojem Google računu možete pronaći ovdje.

c. Ograničenja
Nije vam dopušteno (niti ćete bilo kojoj drugoj osobi dopustiti) sljedeće: (a) upotreba platforme u ime bilo koje treće strane ni iznajmljivanje, najam, podlicenciranje platforme, kao ni odobravanje pristupa platformi bilo kojoj trećoj strani, osim korisnicima kako je ovdje izričito dopušteno; (b) primjena obrnutog inženjerstva na izvornom kodu platforme, dekompilacija ili raščlamba izvornog koda ili nastojanje da na neki drugi način ishodite izvorni kôd, osim u mjeri koja je izričito dopuštena na temelju primjenjivih propisa (u tom slučaju isključivo nakon prethodne obavijesti nama); (c) kopiranje, izmjene ili stvaranje izvedenih radova od platforme; (d) uklanjanje, izmjena ili skrivanje bilo kakvih oznaka vlasničkih ili drugih prava sadržanih u sklopu platforme; (e) javno širenje podataka u vezi s rezultatima platforme ili (f) dijeljenje tokena administratorskog pristupa trećim stranama ili odobravanje sličnih dozvola pristupa aplikacija trećim stranama koje Nino Škuflić nije izričito odobrio te ako odlučite pružiti takav administratorski pristup, bilo putem tokena ili dozvola aplikacija, odobrenoj trećoj strani, možete odobriti trećoj strani pristup svojim podacima ili sadržajima samo u mjeri potrebnoj u svrhe koje je Nino Škuflić odobrio i koje su dosljedne s vašim uputama. Zadržavamo pravo ograničenja pristupa trećim stranama (npr. ponovnim postavljanjem pristupnog tokena ili uklanjanjem dozvola aplikacija) u bilo kojem trenutku ako smatramo da je došlo ili da će doći do zloupotrebe administratorskog pristupa.


d. Postavljanje
Tijekom postavljanja vaše instance platforme, imenovat ćete jednog korisnika administratorom sustava vaše zajednice koji će biti odgovoran za upravljanje vašom instancom platforme. Morate osigurati da je u svakom trenutku aktivan jedan administrator za vašu platformu.

2. Vaši podaci i obveze
a. Vaši podaci
Među stranama zadržavate pravo, naslov i interes (uključujući i prava intelektualnog vlasništva) u vašim podacima i na njih. Tijekom razdoblja trajanja sporazuma odobravate nam neisključivo i u cijelosti plaćeno pravo bez naplate tantijema koje je važeće u cijelom svijetu za upotrebu, kopiranje, pohranu, prenošenje, izmjenu, prikazivanje, izvođenje i stvaranje izvedenih djela iz vaših podataka, nužno za pružanje platforme, za povezane svrhe podrške i kako je izričito dopušteno u ovom sporazumu. Prihvaćate da je Nino Škuflić izvršitelj obrade podataka, a da ste vi voditelj obrade podataka za svoje podatke, koje Nino Škuflić može upotrebljavati u vaše ime i u skladu s vašim uputama navedenima u ovom sporazumu. Na vaš nalog Nino Škuflić obrađuje vaše podatke u svrhe navedene u ovom sporazumu.

b. Vaše obveze
Pristajete na Pravila o prihvatljivoj upotrebi platforme i nadalje prihvaćate (a) da ste isključivo odgovorni za točnost i sadržaj svojih podataka; (b) pribaviti sva zakonom propisana i potrebna prava i pristanke od svojih korisnika i bilo koje primjenjive treće strane kako bi dopustili prikupljanje i korištenje podataka (uključujući i sve osobne podatke) u sklopu platforme kao što je predviđeno ovim sporazumom i (c) da vaša upotreba platforme, uključujući vaše podatke i njihovu upotrebu prema ovom sporazumu, ne krši nikakve zakona ili prava trećih strana, uključujući prava na zaštitu intelektualnog vlasništva, zaštitu privatnosti ili na publicitet. Odgovorni ste za odabir i sadržaj bilo kojeg od vaših pravila koja su primjenjiva na vašu upotrebu platforme i za komunikaciju s korisnicima u vezi s vašim pravilima, pod uvjetom da su takva pravila usklađena s ovim sporazumom. Ako bilo koji od vaših podataka bude dostavljen ili upotrijebljen na način koji krši ovaj odjeljak 2, pristajete odmah ga ukloniti s platforme Vi snosite isključivu odgovornost za svaku odluku o dijeljenju podataka između korisnika ili s trećim stranama koje se koriste platformom, a Nino Škuflić nije odgovoran za upotrebu, pristup, izmjenu, distribuciju ni brisanje vaših podataka od strane onih kojima vi ili vaši korisnici činite platformu dostupnom. Obje strane pristaju na obveze navedene u Dodatku za štit privatnosti (engl. Privacy Shield).

c. Zabranjeni podaci
Suglasni ste da nećete na platformu slati nikakve informacije ili podatke koji zahtijevaju zaštitu ili nadzor širenja sukladno važećim zakonima i/ili propisima („zabranjeni podaci”). Nino Škuflić neće snositi nikakvu odgovornost prema ovome sporazumu za zabranjene informacije, ne uključujući bilo kakav njegov dio u kojemu stoji suprotno.

d. Naknada štete
Dužni ste braniti i obeštetiti nas i ne smatrati nas odgovorim (kao i naša povezana društva i naše direktore, službenike, zaposlenike, agente i predstavnike) ni za kakva potraživanja (od trećih strana i/ili korisnika), troškove, štete, odgovornosti i izdatke (uključujući i razumne pravne troškove) koji proizlaze iz vašeg nepoštovanja ili navodnog nepoštovanja ovog odjeljka 2. ili koji su na bilo koji način povezani s navedenim ili koji su na neki drugi način povezani s vašim podacima, vašim pravilima ili upotrebom platforme u suprotnosti s odredbama ovog sporazuma. Nino Škuflić može sudjelovati u obrani i rješavanju takvog odštetnog zahtjeva s vlastitim savjetnikom i na vlastiti trošak. Nećete rješavati odštetne zahtjeve bez pisanog pristanka nas ako nagodba iziskuje da mi poduzmemo bilo kakvu radnju, suzdržimo se od poduzimanja bilo kakvih radnji ili prihvatimo bilo kakvu odgovornost.

e. Sigurnosne kopije i brisanje podataka
Nino Škuflić ne pruža uslugu arhiviranja i vi ste isključivo odgovorni za kreiranje sigurnosnih kopija svojih podataka. U bilo kojem trenutku možete izbrisati svoje podatke koji se sastoje od korisničkog sadržaja putem administratorske funkcije platforme, podložno odjeljku 9.d (Brisanje vaših podataka).

3. Sigurnost i zbirni podaci Nina Škuflića
a. Sigurnost vaših podataka
Koristit ćemo komercijalno razumne tehničke, organizacijske i sigurnosne mjere namijenjene zaštiti vaših podataka u našem posjedu od neovlaštenog pristupa, izmjene, otkrivanja ili uništenja, kao što je podrobnije opisano u Dodatku o sigurnosti podataka.

b. Zbirni podaci
Možemo prikupljati statističke podatke, analitike, trendove i druge zbirne ili na drugi način anonimizirane podatke dobivene na temelju vaše upotrebe platforme, kao i upotrebe vaših korisnika („zbirni podaci”). Da bi se izbjegla svaka sumnja, zbirni podaci ne uključuju vaše podatke ni bilo kakve osobne podatke.

c. Pravna obveza otkrivanja podataka i pravni zahtjevi trećih strana
Prihvaćate da Nino Škuflić može objaviti vaše podatke radi pridržavanja zakona o obavještavanju o povredi osobnih podataka i drugih zakonskih odredbi. Općenito ste odgovorni odgovoriti na zahtjeve trećih strana u vezi s vašim podacima, kao što su sudski poziv, nalog za pretraživanjem, nalog za dostavljanje dokaza ili drugi policijski zahtjev ili nalog („zahtjevi trećih strana”). U mjeri dopuštenoj zakonom i uvjetima zahtjeva trećih strana, uložit ćemo razumne napore da (a) vas obavijestimo o našem primitku zahtjeva treće strane i zatražimo od nje da kontaktira s vama i (b) poštujemo vaše razumne zahtjeve u vezi s vašim naporima da o svojem trošku osporite zahtjev treće strane. Prvo ćete pribaviti podatke koji su vam potrebni da biste sami odgovorili na zahtjev treće strane, a obratit ćete nam se samo ako ne možete na razuman način dobiti takve podatke.

4. Plaćanje
a. Naknade
Pristajete plaćati nama naknade utvrđene u Prilogu o naknadama. Sve naknade prema ovom sporazumu bit će plative u hrvatskim kunama, osim ako se s vama ne dogovorimo drugačije pisanim putem. Sve naknade dospijevaju mjesečno za neplaćene obveze po završetku svakog mjeseca za koji se plaća naknada. Naknade će se podmiriti u cijelosti u skladu s vašim načinom plaćanja prema odjeljku 4.b. Svako plaćanje izvan roka podliježe naplati naknade za usluge koja iznosi 1,5 % mjesečnog dospjelog iznosa ili maksimalnog zakonski dopuštenog iznosa, ovisno o tome što je manje.

b. Način plaćanja
Kada sklopite ovaj sporazum, pristajete podmirivati naknade sljedećoj kategoriji:(i) kupci kojima se ispostavlja faktura, kako je određeno po našem vlastitom nahođenju.

Kupci kojima se ispostavlja faktura
Klijentima kojima se ispostavlja faktura Nino Škuflić omogućuje kreditnu liniju i ispostavlja im fakture mjesečno. Ako vas se klasificira kao kupca kojem se ispostavlja faktura, u roku od 30 dana od datuma ispostave fakture morate platiti sve naknade koje dospijevaju prema ovom sporazumu, u potpunosti i u raspoloživim sredstvima prema našim uputama.Pristajete da zatražimo vaše poslovno izvješće o kreditnoj sposobnosti od kartične kuće po prihvaćanju ovog sporazuma ili u bilo kojem trenutku nakon toga.

c. Porezi
Sve naknade navedene su bez primjenjivih poreza te ste dužni platiti bilo kakve poreze na promet, korištenje, proizvode i usluge, dodanu vrijednost, po odbitku ili slične poreze ili obveze, kako domaće tako i inozemne, u vezi s transakcijama prema ovome sporazumu. Platit ćete sve dospjele iznose prema ovome sporazumu u potpunosti, bez provođenja prijeboja, protuzahtjeva, dedukcije ili odbitka. U slučaju da bilo koja isplata koju izvršite prema ovom sporazumu podliježe dedukciji ili odbitku, vi ćete biti odgovorni za odgovarajuće plaćanje odgovarajućim poreznim tijelima te financijski odgovorni za kamate, kazne, novčane kazne ili slične obveze koje proizlaze iz vašeg neuspjeha da pravovremeno proslijedite takve poreze odgovarajućem državnom tijelu ili agenciji. Redovito ćete nam pružati primjenjive porezne prijave/potvrde takvih odbitaka. Razumijete i pristajete na to da pristupate i upotrebljavate platformu na adresi za fakturiranje koja je navedena u ovome sporazumu ili koju ste nam pružili pisanim putem. Dužni ste nas osloboditi odgovornosti za nedovoljno plaćanje iznosa ili neplaćanje iznosa za porez, kaznu ili kamate.

d. Obustava
Bez utjecaja na druga naša prava prema ovom sporazumu, ako ne platite nikakvu naknadu do datuma dospijeća, možemo obustaviti cijelu uslugu ili dio usluge sve dok se uplata ne izvrši u cijelosti.

e. Slobodan pristup
Neovisno o odjeljku 4.a, ako Nino Škuflić utvrdi da ispunjavate uvjete za besplatan pristup u skladu s pravilima Nina Škuflića, besplatno ćemo vam omogućiti platformu u skladu s takvim pravilima.

5. Povjerljivost
Obveze. Svaka strana (kao „strana primateljica”) suglasna je da svi poslovni, tehnički i financijski podaci koje dobije od strane koja je otkrila povjerljive podatke („strana koja otkriva povjerljive podatke”) predstavljaju povjerljivo vlasništvo strane koja je otkrila te podatke („povjerljivi podaci”), pod uvjetom da se identificiraju kao povjerljivi u trenutku otkrivanja ili da stranka primateljica sazna u razumnom roku da su povjerljivi ili vlasnički zbog prirode objavljenih podataka i okolnosti koje se odnose na otkrivanje. Uvjeti i odredbe ovog sporazuma smatraju se našim povjerljivim podacima. Osim ako je ovim sporazumom izričito ovlaštena, strana primateljica (1) čuvat će u tajnosti i neće otkrivati povjerljive podatke trećim stranama i (2) neće koristiti povjerljive informacije za bilo koju svrhu osim ispunjenja svojih obveza i ostvarivanja svojih prava prema ovom sporazumu. Strana primateljica može objaviti povjerljive informacije svojim zaposlenicima, agentima, izvođačima i drugim predstavnicima koji imaju legitimnu potrebu za znanjem (uključujući, u slučaju Nina Škuflića, onim svojim povezanim društvima i podizvođačima koji su navedeni u odjeljku 11.j), pod uvjetom da su takvi predstavnici vezani obvezom o povjerljivosti koja jednako štiti stranu koja otkriva povjerljive podatke kao ovaj odjeljak 5. i da je strana primateljica odgovorna osigurati da takav predstavnik poštuje uvjete odjeljka 5.

b. Iznimke
Obveze povjerljivosti strane primateljice neće se primjenjivati na podatke za koje strana primateljica može dokazati: (a) da su s punim pravom bili u njezinom posjedu ili da su joj bili poznati prije primitka povjerljivih podataka; (b) da jesu ili su postali javno znanje bez krivnje strane primateljice; (c) da ih je strana primateljica s punim pravom dobila od treće strane bez kršenja bilo koje obveze povjerljivosti ili (d) da su ih samostalno razvili zaposlenici strane primateljice koji nisu imali pristup takvim podacima. Strana primateljica može otkriti podatke u mjeri koja je propisana zakonom ili sudskim nalogom, pod uvjetom da strana primateljica (osim ako to nije zabranjeno zakonom) unaprijed obavijesti stranu koja otkriva povjerljive podatke i surađuje u bilo kojem nastojanju da se odobri povjerljivo postupanje.

c. Privremena mjera zabrane
Strana primateljica potvrđuje da bi upotreba ili otkrivanje povjerljivih podataka u suprotnosti s ovim odjeljkom 5. mogla uzrokovati značajnu štetu za koju sama naknada štete ne bi bila dostatno rješenje, pa stoga pri bilo kojoj takvoj potencijalnoj ili stvarnoj upotrebi ili otkrivanju strana primateljica ima pravo tražiti od strane koja otkriva povjerljive podatke odgovarajuću pravičnu naknadu, uz bilo koje rješenje koje bi bilo propisano zakonom.

6. Prava intelektualnog vlasništva
a. Naše vlasništvo
Ovo je sporazum o pristupu platformi i njegovoj upotrebi te se vlasnička prava ne prenose kupcu. Nino Škuflić i njegovi davatelji licenci zadržavaju svako pravo, naslov i interes (uključujući sva prava intelektualnog vlasništva) koji se odnose na platformu, skupne podatke, bilo koje i sve povezane i osnovne tehnologije, kao i sva izvedena djela, izmjene ili poboljšanja bilo kojeg od gore navedenih koje smo kreirali mi ili su kreirane u ime nas, uključujući i na temelju vaše povratne informacije (definirano u nastavku). Nijedno vam se pravo ne dodjeljuje, osim kako je izričito navedeno u ovom sporazumu.

b. Povratne informacije
Ako pošaljete komentare, pitanja, prijedloge, slučajeve uporabe ili druge povratne informacije koje se odnose na vašu upotrebu platforme ili njezina API-ja ili drugih naših proizvoda ili usluga („povratne informacije”), slobodno možemo upotrebljavati ili iskoristiti takve povratne informacije u vezi s bilo kojim od naših proizvoda ili usluga ili onih naših povezanih društava, bez obveze ili naknade.

Izjava o odricanju odgovornosti
NINO ŠKUFLIĆ SE IZRIČITO ODRIČE SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH, PODRAZUMIJEVANIH ILI ZAKONSKIH, UKLJUČUJUĆI SVA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, PRAVA VLASNIŠTVA ILI NEPOVREĐIVANJA. NE JAMČIMO DA ĆE PLATFORMA UVIJEK FUNKCIONIRATI BEZ PREKIDA I POGREŠAKA. NINO ŠKUFLIĆ NIJE ODGOVORAN NI ZA KOJE PROIZVODE TREĆIH STRANA KOJE ODLUČITE UPOTREBLJAVATI U VEZI S PLATFORMOM.

Ograničenja odgovornosti
OSIM ZA IZUZEĆE POTRAŽIVANJA (DEFINIRANO U NASTAVKU): (A) NIJEDNA STRANA NEĆE BITI ODGOVORNA NI ZA KAKAV GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA, IZGUBLJENE ILI NETOČNE PODATKE, PREKID POSLOVANJA, TROŠKOVE KAŠNJENJA ILI BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ŠTETU, ŠTETU UZROKOVANU DAVANJEM POVJERENJA ILI POSLJEDIČNU ŠTETU BILO KAKVE VRSTE (UKLJUČUJUĆI IZGUBLJENU DOBIT), BEZ OBZIRA NA OBLIK DJELOVANJA, BILO NASTALU U SPORAZUMU, PROTUPRAVNOM POSTUPANJU (UKLJUČUJUĆI NEMAR), STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI NA DRUGI NAČIN, ČAK I AKO SU INFORMIRANE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE UNAPRIJED I (B) UKUPNA ODGOVORNOST NIJEDNE STRANE DRUGOJ NEĆE PRELAZITI IZNOS KOJI JE KORISNIK PLATIO ILI JE TREBAO PLATITI NAMA TIJEKOM PRETHODNIH DVANAEST (12) MJESECI PREMA OVOM SPORAZUMU. „Izuzeće potraživanja” znači (a) odgovornost kupca koja proizlazi iz odjeljka 2. (Vaši podaci i obveze) i (b) kršenje obveza strane prema odjeljku 5. (Povjerljivost), ali isključujući kršenja u vezi s vašim podacima.
Ograničenja u ovom odjeljku 8. nastavljaju se primjenjivati čak i ako se utvrdi da bilo koji ograničeni pravni lijek naveden u ovom sporazumu nije ispunio svoju osnovnu svrhu. Potvrđujete i slažete se da se naše pružanje platforme temelji na pretpostavci da je naša odgovornost ograničena kako je predviđeno ovim sporazumom.

9. Razdoblje trajanja i prekid
a. Razdoblje trajanja
Ovaj će sporazum nastaviti vrijediti sve do njegova prekida kako je dopušteno prema ovom sporazumu („razdoblje trajanja”).

b. Raskid po vlastitom nahođenju
Ne dovodeći u pitanje vaše otkazno pravo iz stavka 2.d Dodatka za obradbu podataka, možete prekinuti ovaj sporazum u bilo kojem trenutku, bez razloga ili iz bilo kojeg razloga, uz prethodnu pisanu obavijest 30 dana prije prekida sporazuma i kontaktiranjem s podrškom s obzirom na proizvod. Nino Škuflić također može raskinuti ovaj sporazum u bilo kojem trenutku, bez razloga ili iz bilo kojeg razloga, uz prethodnu pisanu obavijest 30 dana prije prekida sporazuma. Osim toga, tijekom bilo kojeg razdoblja besplatnog pristupa Nino Škuflić može obustaviti ili ograničiti slobodan pristup (uključujući vaš broj korisnika) u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga.

c. Prekid i obustava od strane nas
Nino Škuflić zadržava pravo raskida ovog sporazuma uz danu obavijest u razumnom roku ili trenutačne obustave vašeg pristupa platformi ako prekršite ovaj sporazum ili ako takve radnje smatramo neophodnim kako bismo spriječili nanošenje štete sigurnosti, stabilnosti, dostupnosti ili integritetu platforme.

d. Brisanje vaših podataka
Nino Škuflić će vaše podatke izbrisati odmah nakon prekida ili isteka ovog sporazuma, ali prihvaćate da se izbrisani sadržaj može zadržati u sigurnosnim kopijama tijekom razumnog vremenskog razdoblja potrebnog za brisanje podataka. Kao što je navedeno u odjeljku 2.e, vi ste isključivo odgovorni za stvaranje bilo kakvih sigurnosnih kopija svojih podataka u vlastite svrhe.

e. Učinak prekida
Nakon prekida ili isteka ovog sporazuma: (a) vi i vaši korisnici morate se odmah prestati koristiti platformom; (b) strana primateljica, na zahtjev strane otkriva povjerljive podatke, odmah će vratiti ili izbrisati sve povjerljive podatke kojima raspolaže, a koje pripadaju strani koja otkriva povjerljive podatke; (c) odmah ćete platiti nama sve neplaćene naknade nastale prije prekida i (d) sljedeći odjeljci i dalje će se primjenjivati: 1.c (Ograničenja), 2. (Vaši podaci i obveze) (osim naših licenci za vaše podatke u odjeljku 2.a), 3.b (Skupni podaci), 3.c (Pravna obveza otkrivanja podataka i pravni zahtjevi trećih strana), od 4. (Plaćanje) do 12. (Definicije). Osim kako je možda određeno ovim sporazumom, primjeni li jedna od strana bilo koji pravni lijek, uključujući prekid, time se ne dovodi u pitanje nikakve druge pravne lijekove kojima može raspolagati prema ovom sporazumu, zakonu ili na drugi način.

10. Općenito
a. Promjene
Nino Škuflić može u bilo kojem trenutku promijeniti uvjete ovog sporazuma i pravila na koja se upućuje u ovom sporazumu ili pravila koja su unesena u sporazum, uključujući, ali ne ograničavajući se na Ugovor o uslugama, softveru, aplikacijama I/ili drugim proizvodima, Uvjete korištenja i Dodatak o obradi podataka. Nino Škuflić može u bilo kojem trenutku izmijeniti ovaj sporazum (uključujući Ugovor o uslugama, softveru, aplikacijama I/ili drugim proizvodima, Uvjete korištenja i Dodatak o obradi podataka) slanjem obavijestiti putem e-pošte, putem usluge ili drugim razumnim sredstvima („promjena”). Nastavite li se koristiti platformom u razdoblju od četrnaest (14) dana nakon naše obavijesti, pristajete na takvu promjenu.

b. Mjerodavno pravo
Ovim sporazumom te vašom upotrebom platforme i njezinom upotrebom od strane vaših korisnika, kao i bilo kojim potraživanjem koje bi moglo nastati između vas i nas, upravlja se te se oni tumače u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, ne uzimajući u obzir primjenjiva načela sukoba zakona. Sva se potraživanja ili predmeti koji proizlaze iz ovog sporazuma ili platforme moraju pokrenuti isključivo pri općinskom sudu u Puli te obje strane pristaju na izričitu osobnu nadležnost tih sudova.

c. Ukupni sporazum
Ovaj sporazum (koji uključuje Ugovor o uslugama, softveru, aplikacijama i/ili drugim proizvodima i Uvjete korištenja) ukupan je sporazum između strana koji se odnosi na platformu i zamjenjuje sve prethodne izjave ili sporazume koji se odnose na platformu. Naslovi su istaknuti iz praktičnih razloga, a pojmovi kao što su „uključivanje” moraju se tumačiti bez ograničenja. Ovaj je sporazum pisan na hrvatskom jeziku i imat će prednost nad proturječnim odredbama bilo koje prevedene verzije.

d. Odricanje i odvojivost
Nepoštovanje odredbe neće se smatrati odricanjem; odricanje mora biti u pisanom obliku potpisano od strane koja tvrdi da se odrekla odredbe. Nikakvi uvjeti ni odredbe bilo koje narudžbenice kupca ili poslovnog obrasca ne mijenjaju ovaj sporazum i ovim se putem izričito odbijaju te će takvi dokumenti služiti samo u administrativne svrhe. Ako je nadležni sud donio presudu da je određena odredba ovog sporazuma neprovediva, nevažeća ili drugačije protivna zakonu, takva će se odredba tumačiti tako da se njezini namjeravani ciljevi ostvare na najbolji mogući način, a ostale odredbe ovog sporazuma ostaju na snazi i proizvode pravne učinke.

e. Publicitet
Svako priopćenje za javnost, publicitet ili javna objava o odnosima stranaka zahtijeva prethodno pisano odobrenje obiju strana. Bez obzira na prethodno navedeno: (a) unutar vlastite tvrtke možete promicati ili promovirati upotrebu platforme tijekom razdoblja trajanja (npr. kako biste potaknuli korisnike da prihvate uslugu), podložno našim smjernicama za upotrebu robne marke koje se pružaju s vremena na vrijeme, i (b) Nino Škuflić može upućivati na vaš status kupca platforme na konferencijama, prezentacijama i drugim nejavnim okruženjima.

f. Dodjela
Nijedna strana ne smije dodijeliti ovaj sporazum ni svoja prava ili obveze prema ovom sporazumu bez prethodnog pisanog pristanka druge strane, osim što Nino Škuflić može dodijeliti ovaj sporazum bez pristanka bilo kojem od svojih pridruženih društava ili u vezi sa spajanjem, reorganizacijom, stjecanjem ili drugim prijenosom svih ili gotovo sve njegove imovine ili vrijednosnica s glasačkim pravima. U skladu s prethodno navedenim, ovaj sporazum obvezuje i stupa na snagu u korist dopuštenih sljedbenika i ustupnika svake strane. Neodobrene su dodjele nevažeće i ne stvaraju Ninu Škufliću obveze.

g. Neovisni izvođač
Strane su neovisni izvođači. Ovaj sporazum ne može biti uzrokom formiranja agencije, partnerstva, zajedničkog pothvata ni zapošljavanja te nijedna strana nema ovlasti obvezati drugu.
Bez koristi za treće strane. Ovaj je sporazum na korist nas i vas, bez namjeravane koristi za treće strane, uključujući i sve korisnike.

i. Obavijesti
Svaka obavijest prema ovom sporazumu mora biti u pisanom obliku. Osim kako je navedeno u odjeljku 9.b, kupac mora poslati sve obavijesti nama na sljedeću adresu NINO SKUFLIC LEGAL AFFAIRS - c/o Customer Questions, PO Box 902, 52109 Pula, Croatia. Nino Škuflić može slati obavijesti na adresu e-pošte na korisničkom računu kupca. Nino Škuflić također može pružiti operativne obavijesti u vezi s platformom ili druge poslovne obavijesti putem poruka korisnicima u sklopu platforme ili putem istaknutih objava u sklopu platforme.

j. Podizvođači
Nino Škuflić može angažirati podizvođače i omogućiti im da ostvaruju naša prava prema ovom sporazumu, ali Nino Škuflić ostaje odgovoran za sukladnost bilo kojeg takvog podizvođača s ovim sporazumom.

k. Viša sila
Nijedna strana neće biti odgovorna drugoj zbog kašnjenja ili neizvršenja bilo koje obveze iz ovog sporazuma (osim u slučaju propusta plaćanja naknada) ako je kašnjenje ili neizvršavanje obveze posljedica nepredviđenih događaja koji nastanu nakon potpisivanja ovog sporazuma i koji su izvan razumne kontrole takve strane, poput štrajka, blokade, rata, terorističkih djela, pobune, prirodnih katastrofa, kvara ili smanjenja struje ili telekomunikacijskih ili podatkovnih mreža ili usluga, ili odbijanja licence ili odobrenja od strane vladine agencije ili subjekta.

l. Web-mjesta trećih strana
Platforma može sadržavati veze na web-mjesta trećih strana. To ne podrazumijeva našu podršku bilo kojeg web-mjesta i nismo odgovorni za radnje, sadržaj, informacije ili podatke web-mjesta trećih strana ili radnje ili bilo koju vezu koje sadržavaju, ili bilo kakve izmjene ili ažuriranja tih web-mjesta. Web-mjesta trećih strana mogu pružiti vlastite uvjete i odredbe korištenja i pravila o privatnosti koja se primjenjuju na vas i vaše korisnike, a vaša upotreba takvih web-mjesta trećih strana nije uređena ovim sporazumom.

m. Kontrola izvoza
Tijekom upotrebe platforme kupac se obvezuje pridržavati svih zakona i propisa Republike Hrvatske i drugih primjenjivih jurisdikcija koji se odnose na izvoz i uvoz. Bez ograničavanja prethodno navedenog, (a) kupac izjavljuje i jamči da nije naveden na popisu zabranjenih ili ograničenih strana američke vlade; (b) kupac nije podložan nikakvim ekonomskim sankcijama ili trgovinskim ograničenjima UN-a, SAD-a, EU-a, kao ni bilo kojim drugim primjenjivim ekonomskim sankcijama ili trgovinskim ograničenjima i (c) kupac ne posluje u zemlji koja podliježe sveobuhvatnim trgovinskim sankcijama SAD-a.

n. Uvjeti upotrebe za tijela javne vlasti
Ako ste tijelo javne vlasti, izjavljujete da (i) vas nikakvi nadležni zakoni, pravila ili načela ne ograničavaju u prihvaćanju i provedbi ili prihvaćanju provedbe bilo kojeg uvjeta ili odredbe ovog sporazuma, uključujući, među ostalim, naša Pravila o prihvatljivoj upotrebi, Pravila o privatnosti za ili naša druga primjenjiva pravila, (ii) nikakvi nadležni zakoni, pravila ili načela ne dovode do neprimjenjivosti uvjeta ili odredbi ovog sporazuma na vas ili bilo koje primjenjivo tijelo javne vlasti, (iii) prema primjenjivim zakonima, pravilima i načelima imate punomoć i pravnu sposobnost za zastupanje i obvezivanje bilo koje primjenjivo tijelo javne vlasti na uvjete i odredbe ovog sporazuma i (iv) stupate u ovaj sporazum na temelju nepristrane odluke o vrijednosti koju platforma donosi vama i vašim korisnicima te da neprimjereno postupanje ili sukob interesa nisu utjecali na vašu odluku o stupanju u ovaj sporazum. Nemojte prihvatiti ovaj sporazum ako ne možete izjaviti sve navedeno u ovom odjeljku 11.n. Ako tijelo javne vlasti prihvati ovaj sporazum kršeći ovaj odjeljak 11.n, Nino Škuflić može odlučiti raskinuti ovaj sporazum ili strane mogu sklopiti odvojeni uzajamno prihvatljivi i provedivi sporazum ili se mogu međusobno dogovoriti o izmjeni ovog sporazuma i provesti takvu izmjenu.

11. Definicije
U ovom sporazumu, osim ako nije drukčije navedeno:
 „Povezano društvo” znači subjekt koji izravno ili neizravno posjeduje ili nadzire, u vlasništvu je ili pod nadzorom ili je pod zajedničkim vlasništvom ili nadzorom s jednom stranom, gdje „nadzor” znači moć usmjeravanja uprave ili poslova subjekta, a „vlasništvo” znači korisno vlasništvo od 50 % (ili ako mjerodavna jurisdikcija ne dopušta većinsko vlasništvo, maksimalni iznos dozvoljen takvim zakonom) ili više glasačkih prava vlasničkih vrijednosnica subjekta ili jednakih glasačkih prava. U svrhu ove definicije tijelo javne vlasti nije povezano društvo drugog tijela javne vlasti, osim ako u cijelosti ne upravlja takvim drugim tijelom javne vlasti.

Dodatak za obradu podataka” znači dodatak za obradu podataka koji je priložen ovom sporazumu i njegov je sastavni dio te je povremeno podložan izmjenama.

 „Prilog o naknadama” znači prilog o naknadama ovom sporazumu koji sadrži detalje o vašoj upotrebi platforme i povezanim naknadama.

Slobodan pristup” znači besplatni probni ili drugi pristup platformi bez naknade koji omogućuje Nino Škuflić.

Tijelo javne vlasti” znači svaka država ili jurisdikcija u svijetu, uključujući, bez ograničenja, bilo koju državnu, lokalnu, općinsku, regionalnu ili drugu jedinicu ili političku organizacijsku jedinicu vlade, bilo koju vladinu organizaciju, tijelo, poduzeće ili drugi subjekt koji je u vlasništvu, pod kontrolom vlade ili ga je vlada osnovala, i bilo kojeg predstavnika ili agenta bilo kojeg od prethodno navedenih.

Zakoni” znači sve primjenjive lokalne, državne, savezne i međunarodne zakone, propise i konvencije, uključujući, bez ograničenja, one u vezi s privatnosti podataka i prijenosom podataka, međunarodnim komunikacijama, izvozom tehničkih ili osobnih podataka i javnom nabavom te one koji se odnose na nas.

 „Korisnici” znači bilo koji vaš zaposlenik ili zaposlenik vašeg povezanog društva ili izvođači kojima omogućite pristup platformi.

Platforma” znači usluga @Work℠ koju vam stavljamo na raspolaganje prema ovom sporazumu i bilo koja njezina daljnja inačica, uključujući sva web-mjesta, aplikacije, usluge na mreži, alate i sadržaj koji vam možemo pružiti prema ovom sporazumu, što se povremeno može izmijeniti.

Vaši podaci” znači (a) bilo koji podatak za kontakt ili podatak za registraciju na mrežu ili račun koje vi ili vaši korisnici pošaljete u sklopu platforme; (b) bilo koji sadržaj ili podatak koje vi ili vaši korisnici objavite, podijelite, uvezete ili pružite u sklopu platforme; (c) podaci koje prikupljamo kada vi ili vaši korisnici kontaktirate s podrškom za platformu ili joj se obratite u vezi s platformom, uključujući podaci o hardveru, softveru i ostalim prikupljenim detaljima koji se odnose na slučaj kontaktiranja s podrškom i (d) bilo koji podatak o upotrebi ili funkcionalnosti (npr. IP adrese, vrste preglednika i operacijskog sustava te identifikatori uređaja) o načinu na koji se korisnici služe platformom.

Vaša pravila” znači bilo koja od vaših primjenjivih pravila koja se odnose na zaposlenike, sustav, privatnost, odjel za ljudske resurse, pritužbe ili ostalo.

_________________________________________________________________________________

DODATAK ZA OBRADU PODATAKA
Definicije
U okviru ovog Dodatka za obradu podataka „GDPR” znači Opća uredba o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), a „voditelj obrade”, „izvršitelj obrade podataka”, „ispitanik”, „osobni podaci”, „povreda osobnih podataka” i „obrada” imaju isto značenje kao u Općoj uredbi o zaštiti podataka. Pojmovi „obrađeno” i „obrađivanje” izvode se u skladu s definicijom pojma „obrada”. Svi drugi definirani pojmovi imaju isto značenje kao što je definirano u drugim dijelovima ovog sporazuma.

2. Obrada podataka
a. U sklopu provedbe svojih aktivnosti kao izvršitelj obrade prema ovom sporazumu, a u odnosu na bilo koje osobne podatke sadržane u vašim podacima („vaši osobni podaci”), Nino Škuflić potvrđuje da:
1. trajanje, predmet, priroda i svrha obrade bit će kako su određeni u sporazumu
2. vrste obrađenih osobnih podataka uključuju one navedene u definiciji vaših podataka
3. kategorije ispitanika uključuju vaše predstavnike, korisnike i bilo kojeg drugog pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi na temelju vaših osobnih podataka i
4. vaše obveze i prava kao voditelja obrade podataka u vezi s vašim osobnim podacima utvrđeni su u ovom sporazumu.

b. U mjeri u kojoj Nino Škuflić obrađuje vaše osobne podatke prema ovom sporazumu ili s njime u vezi, Nino Škuflić će:
1. obrađivati vaše osobne podatke isključivo u skladu s vašim uputama navedenima u ovom sporazumu, uključujući u vezi s prijenosom vaših osobnih podataka, podložno svim iznimkama koje dopušta članak 28. stavak 3. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka
2. osigurati da su se zaposlenici koji su ovlašteni za obradu vaših osobnih podataka obvezali na poštovanje povjerljivosti ili da podliježu zakonskim obvezama o povjerljivosti s obzirom na vaše osobne podatke
3. provoditi tehničke i organizacijske mjere navedene u Dodatku za sigurnost podataka
4. poštovati uvjete navedene u nastavku u odjeljcima 2.c i 2.d ovog Dodatka za obradu podataka prilikom imenovanja podizvršitelja obrade
5. pomagati vam pomoću odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koliko je to moguće putem platforme da bi vam omogućio ispunjavanje obaveze odgovaranja na zahtjeve za ostvarivanje prava ispitanika u skladu s poglavljem III. Opće uredbe o zaštiti podataka
pomagati vam da osigurate sukladnost s obavezama u skladu s člancima od 32. do 36. Opće uredbe o zaštiti podataka, uzimajući u obzir prirodu obrade i podataka koji su dostupni nama
6. po prestanku sporazuma, izbrisati osobne podatke u skladu sa sporazumom, osim ako sukladno pravu Europske unije ili pravu države članice postoji obveza zadržavanja osobnih podataka
7. pružiti vam informacije opisane u ovom sporazumu i putem platforme u skladu s obvezom Nina Škuflića da stavlja na raspolaganje sve informacije potrebne za dokazivanje sukladnosti s obvezama Nina Škuflića prema članku 28. Opće uredbe o zaštiti podataka

c. Dajete nam odobrenje da svoje obveze obrade podataka prema ovom sporazumu povjeri našim povezanim društvima, kao i drugim trećim stranama čiji će vam popis Nino Škuflić pružiti na vaš pisani zahtjev. Nino Škuflić će to učiniti isključivo putem pisanog sporazuma s takvim podizvršiteljem obrade koji nameće podizvršitelju obrade iste obveze zaštite podataka koje su prema ovom sporazumu nametnute Ninu Škufliću. U slučajevima u kojima taj podizvršitelj obrade ne ispuni spomenute obaveze Nino Škuflić ostaje potpuno odgovoran prema vama za ispunjavanje obaveza podizvršitelja obrade glede zaštite podataka.

d. Kada Nino Škuflić angažira jednog ili više dodatnih ili zamjenskih podizvršitelja obrade počevši od (i) 25. svibnja 2018. ili (ii) datuma stupanja na snagu (ovisno o tome što nastupi kasnije), Nino Škuflić će vas obavijestiti o dodatnim ili zamjenskim podizvršiteljima obrade najkasnije u roku četrnaest (14) dana prije imenovanja dodatnih ili zamjenskih podizvršitelja obrade. Unutar četrnaest (14) dana od primanja naše obavijesti o angažmanu tih dodatnih ili zamjenskih podizvršitelja obrade imate pravo uložiti prigovor na navedeni angažman trenutnim raskidom sporazuma putem pisane obavijesti upućene Ninu Škufliću.

e. Nino Škuflić će vas obavijestiti bez nepotrebnog odgađanja kada postane svjestan povrede osobnih podataka koja se odnosi na vaše osobne podatke. Ta obavijest u vrijeme slanja ili što prije nakon slanja obavijesti mora obuhvaćati relevantne pojedinosti o povredi osobnih podataka, ako je to moguće, uključujući broj zahvaćenih zapisa, kategoriju i približan broj zahvaćenih korisnika, kao i pojedinosti o predviđenim posljedicama povrede i, ako je to moguće, o stvarnim ili predloženim mjerama ublažavanja mogućih negativnih učinaka te povrede.

_________________________________________________________________________________

PRILOG O NAKNADAMA
1. Besplatan pristup
Možete se besplatno koristiti platformom do prvog dana kalendarskog mjeseca koji uslijedi nakon razdoblja od 90 dana počevši s datumom vašeg prvog pristupa vašoj instanci platforme („Datum plaćenog pristupa” označava takav datum). Na primjer, ako navedeno razdoblje od 90 dana na snagu stupa s datumom 19. studenog 2018, vaš datum plaćenog pristupa bit će 1. ožujka 2019. Nino Škuflić vam po vlastitom nahođenju može osigurati besplatno korištenje platforme na duži period.

2. Plaćen pristup.
Do 31. prosinca 2019. primjenjivat će se sljedeće naknade prema sporazumu:
mjesečna naknada po svakom aktivnom korisniku*:
30,00 HRK

Nakon 31. prosinca 2019. primjenjivat će se sljedeće naknade prema sporazumu:
mjesečna naknada po svakom aktivnom korisniku*:
55,00 HRK

Ako ne pristajete na nove naknade, dužni ste nas o tome obavijestiti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu novih naknada kako bi ukinuli sporazum s vama.

*Aktivni korisnik označava bilo kojeg pojedinog korisnika koji pristupi platformi u danom kalendarskom mjesecu, kako se utvrdi na temelju naših internih zapisa.